พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์