วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ มอบหมาย ให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และตัวแทนครู นายเทิดทูน บุญประกอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข
ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th