วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีสมโภชพระอินทร์แปลง ครบ 457 ปี เนื่องในโอกาส 160 ปี แห่งการสถาปนา วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th