เมื่อวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ และครูปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการเงิน ซึ่งมีท่านกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากร
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์
ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th