วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแข่งขัน
1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อม เป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2566
2. ร่วมแข่งขันกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE รุ่น TEENAGEDANCERCISE AYUTTHAYACHAMPIONSHIP 2023 ได้รับรางวัลชมเชย
3. เยาวชนตันแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ผลการแข่งขัน สมาชิกได้รับคัดเลือกเยาวชนต้นแบบและดี TO BE NUMBER ONE และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่ จ.ชลบุรี มีดังนี้
ฝ่ายหญิง 1. นางสาวนิรัชชา สำรวล มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ฝ่ายชาย 2. นายอชิระพล แสงประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
3. นายนันทชิต จิตต์ภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
นอกจากนี้ทางชมรมยังได้จัดตั้งบูทนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านรองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ คณะครูที่ปรึกษาชมรม นักเรียนสมาชิกแกนนำชมรม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ THE HALL AYUTTHAYA CITY PARK

ภาพ : ครูกิตติพล ใจผ่อง
ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์