วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์