พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์