พิธีมุทิตาจิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕