กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์