วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.15 น. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันงดสูบบุหรี่โลก ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / AYS Production
ข่าว : ครูธนาเทพ เนื่องศรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ AYS Production