วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าสังเกตการณ์ การดำเนินการ รับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : รองฯภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th