วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.30 น. นางสุกัญญา เจริญสุข รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.ลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาผู้ด้อยโอกาสลงพื้นที่ ติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกภาคส่วน คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมให้กำลังใจ

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , AYS Production , งานประกันคุณภาพ