วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 7.00 – 8.00 น. ม.พัน.27 รอ.พล.ม.2รอ. ร่วมกับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าสถานศึกษา เพื่อดูแลความปลอดภัยในการใช้ทางม้าลาย ให้กับครู, นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง
ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th