วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพีธีวางพวงดอกไม้ และทำบุญอุทิศแด่ อาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนมูลนิธิอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สมาคมผู้ปกครองและครโรงเรียนอยุธยานุสรณ์, สมาคมศิษย์เก่า, ชมรมครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์, ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น วางพวงดอกไม้รำลึกในคุณูปการที่มีต่อโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากนั้นได้จัดให้มีพิธีทำบุญเพื่ออุทิศกุศล แด่ อ.วิโรจน์ กมลพันธุ์ จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Google dirve