วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทนักเรียน ในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th