วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบให้รองฝ่ายบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน ปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข
ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th