วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่สุนีย์ เพ็งคุ้ง มารดาของคุณกาญจนา เพ็งคุ้ม บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ วัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูปิยนันท์ แสงกนึก
ข่าว : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th