วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด พระอภิธรรมศพ คุณแม่สุนีย์ เพ็งคุ้ง มารดาของคุณกาญจนา เพ็งคุ้ม บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ วัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th