วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ที่ได้เดินทางมาส่ง และร่วมแสดงความยินดีกับนายศักดิ์ดา ซุคคาน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Google dirve , เพจงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา