วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนคอตันคลอง 27 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้เดินทางมาส่ง และร่วมแสดงความยินดีกับนายกรวิชญ์ ทับทอง เนื่องในโอกาสย้ายมา ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Google dirve , เพจงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา