วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครู ร่วมแสดง ความยินดีกับสิบโทอิศราชัย คุณประทุม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง อ.ภูเรือ จ.เลย

ภาพ : เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์
ข่าว : เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์