วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าตรวจสอบงานการเงิน งานพัสดุ และงานแผนงาน ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์
ข่าว : ครูพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th