วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าประกวดสามคน ได้แก่
1. นางสาวอนันญาพร จันทร์ฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2. นางสาวนันท์ภัทร พนมพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
3. เด็กชายอชิรพล แสงประสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
โดยนักเรียนได้แสดงความสามารถ ร้องเพลงและเต้นแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมี นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่ปรึกษาชมรมนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด

ภาพ : ครูกิตติพล ใจผ่อง / ครูวรัญญา ประคองจิตร์
ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th