วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายบัญชา ปลื้มอารมย์
รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ร่วมประเมิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกิจการนักเรียนให้การต้อนรับ และรับการประเมินจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูชญาดา หมอนสอาด / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ drive