ติดตามประกาศห้องสอบในวันที่ 22 มีนาคม 2566
ในเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ www.ays.ac.th