วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางบังอร กุศลสร้าง ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการในการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา