วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูปรียาวรรณ การกระสัง
ข่าว : ครูชุตินันท์ โกศล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ drive