วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา