วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้จัดงาน RTANC Open House 2023 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ต่างๆ เกี่ยวกับการพยาบาล เบื้องต้น ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.5-6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 6 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ดูแล

ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์