วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตำรวจสันติบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามา จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัริย์ โดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นักเรียนที่เข้าอบรมคือ นักเรียนชั้น ม.1/2 , ม.1/3 และ ม.1/6 อบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูญาดา ศิริ
ข่าว : ครูบุปผา ศรีสกุล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์