วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. นางนิจ สังข์กาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. นางสาวทิฆัมพร เอี่ยมวิโรจน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์