โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาอยุธยานุสรณ์
ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
เลขที่บัญชี 020-3-98540-284 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียน