วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Engineering Open House 2023 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop
ตามภาควิชาและสาขาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.5-6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ควบคุมดูแล

ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ นักเรียน ม.5-6
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์