วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ณ บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th