วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป และนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ นำคณะครูงานกิจการนักเรียน และคุณครูที่ปรึกษาดูแลตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เข้าร่วมชมกิจกรรมการประกวดขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก (ขบวนแห่) ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก บริเวณจุดชมขบวนที่ 2 ถนนนเรศวร

ภาพ : AYS Production
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจ AYS Production