วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการแข่งขันคือ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล
1. นางสาวสิริกาญจน์ ธนกิจดำรง ม.5/6
2. นางสาวฐิติยา ชาญไชย ม.6/2

รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร
1. นางสาวกนกกาญจน์ จริงสันเทียะ ม.5/2
2. นางสาวณฑิชา ยืนยง ม.5/3
ฝึกซ้อมโดย ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี และครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์

ภาพ : ครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์