วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับบริษัทเดอะเลิร์นนิ่งลิงค์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยจัดในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 มีนักเรียนระดับ ม.1 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 534 คน

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ ค่ายอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 ม.ต้น , ค่ายอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 ม.ปลาย