วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 มูลนิธิรักษ์ไทยมอบทุนสนับสนุนโครงการเทควันโด้ยุติการรังแก ให้แก่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 20,000 บาท

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th