วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม To BE เวทีแจ้งเกิด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง โดยได้จัดตลาดนัด TO BE เต้น COVER การแสดงดนตรีของนักเรียน และครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / เพจชมรม TO BE NUMBER ONE / เพจ AYS Production
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจชมรม TO BE NUMBER ONE / เพจ AYS Productionงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา