วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.15 น. สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธี กล่าวคำปฏิญาณตน และส่งมอบงานสภานักเรียน นำโดยนางสาวกนกรดา ประดับแก้ว ประธานคณะกรรมการ สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ส่งมอบงานให้กับ นายยงยุทธ ปานพรหม ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวเปิดพิธี มอบเกียรติบัตร มอบเข็มสภา ป้ายประดับแขนและให้โอวาทแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : นางสาวกนกรดา ประดับแก้ว / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์