วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล , อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา และ อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างชิ้นงาน ตามแนวทางสเต็มศึกษาได้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ
ข่าว : ครูพัชรินทร์ วงษ์ลอย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ค่าย Stem ม.ต้น