วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงาน RSU OPEN HOUSE 2022 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามคณะ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.4,6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 12 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ เป็นผู้ดูแล

ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / น.ส.ฐิติญา ชาญไชย / คณะนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์่ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์