วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน THAMMASAT OPEN HOUSE 2022 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามคณะ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.4-6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ เป็นผู้ดูแล

ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / นร.ม.4-6
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์่ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์