วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เด็กชายเมธี รังผึ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจรู้เท่าทันส่่อออนไลน์” รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เเละเงินรางวัล 500 บาท จัดการประกวดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง ฝึกซ้อมโดยครูขันติ จาบกลาง และครูพรรณนิภา แก้วคูนอก

ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง
ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์