วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม คุณพ่อวิจารณ์ น้อยอุทัย บิดานางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดตึก จ.พระนครศรีอยุธยา ทางโรงเรียนขอแสดงความอาลัยและขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวมา ณ โอกาสนี้

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th