วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียน ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์