วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 เพื่อสมทบทุน สร้างกุฎิสงฆ์ ทอดถวาย ณ วัดอโยธยา (วัดเดิม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th