นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ได้นำคณะตัวแทนครู และนักเรียนเข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากรองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ณ หอประชุมพระราชทาน รร.อยุธยาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การติดตาม
ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ , นิทรรศการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบมีชีวิตที่ดินแดนอยุธยา , การแสดง และสาธิตกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ภาพ / ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์