วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง เชิงระบบ GPAS 5 Steps โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ คุณครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ เป็นตัวแทนร่วมนำเสนอนวัตกรรมนักเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข
ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์