วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) ด้วยระบบออนไลน์ PISA STYLE โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะครูควบคุมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 221 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์
ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์